Oppstartstilskudd 3

Er dere i ferd med å ferdigstille et krevende utviklingsløp for å få fram innovative teknologier, produkter eller tjenester? Kan dere løse store miljø- eller samfunnsutfordringer? Har løsningen et stort eksportpotensial? For de mest lovende bedriftene kan tilskudd være mulig.


Hvem kan søke tilskudd?

 • en bedrift som er yngre enn fem år. Bedriften er etablert med organisasjonsnummer, vanligvis gjennom enkeltpersonforetak eller AS
 • utviklet en løsning som er innovativ på internasjonalt nivå og har et betydelig eksportpotensial
 • et bærekraftig prosjekt som er i tråd med EUs taksonomi for bærekraftig finansiering, eller som på annen måte bidrar til å løse store samfunnsutfordringer
 • fått viktige avklaringer rundt kundepreferanser og betalingsvilje fra utprøving av prototype
 • kommet så langt i innovasjonsprosjektet at dere kan teste en fullskala prototype og er klare for neste fase i løpet av noen måneder
 • en plan for utviklingsaktiviteter som gjenstår, og forbereder virksomheten på kommersiell lansering og drift
 • et team på minst to årsverk og kan vise til god gjennomføringsevne
 • enten et styre med minimum to eksterne styremedlemmer eller et advisory board med relevant kompetanse
 • et styre med relevant bakgrunn for å bidra til bedriftens strategi, og kan bidra med arbeidsinnsats på vesentlige områder som markedsinnsikt, nettverk, kommersiell erfaring o.l. Mangfold i styresammensetning er ønskelig
 • tidligere oppnådd forsknings- og utviklingstilskudd til utviklingen av løsningen fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova eller EU.
  OBS: Oppstartstilskudd 1, Oppstartstilskudd 2 og Skattefunn kvalifiserer ikke som tidligere oppnådd forsknings- og utviklingstilskudd.
 • private investorer som har forpliktet seg til å bidra med minst 2/3 av finansieringen for aktiviteter i denne fasen, i form av egenkapital eller ansvarlig lån.
Did you find what you were looking for?

Thank you for responding.

Open contact form