NORA

NORA (Nordisk Atlantersamarbeid) bevilger støtte til samarbeidsprosjekter som omfatter partnere fra minst to av de fire NORA-regionene (Grønland, Island, Færøyene og Kystnorge*).


NORA støtter forskjellige prosjekter, som har til felles at de er relevante for organisasjonens målsetting: Å skape en sterk og dynamisk nordatlantisk region, som kjennetegnes av en sterk og bærekraftig økonomisk utvikling.

NORA kan støtte både ettårige og opp til treårige prosjekter med maksimalt 500 000 DKK per år. Prosjektene kan støttes av midler fra NORA på inntil 50 prosent av et prosjekts totale kostnadsramme.

*Kystnorge er fylkene langs kysten fra Rogaland i vest til Troms og Finnmark i nord.

Hvem kan søke:

Foretak, offentlige institusjoner, privatpersoner, mv.  - kan søke.

Open contact form