Music Norways reisetilskudd

Dette er en ordning for at profesjonelle norske utøvere, komponister og låtskrivere skal kunne delta aktivt på den internasjonale arena.


Ordningen er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet. Målet er å legge forholdene til rette for internasjonalisering av norsk musikkliv og bl.a. bidra til at profesjonelle norske utøvere, komponister og låtskrivere innen alle sjangre og deres management samt norsk musikkbransje, skal kunne delta aktivt på den internasjonale arena.

Hva kan du søke om?

Det kan søkes om reise-, visa- og overnattingsutgifter innenfor følgende kategorier innen alle sjangre:

Konsert/turné

Til offentlige konserter i utlandet inkludert showcaser og supportoppdrag. Konsertene må finne sted i regi av en stedlig arrangør, agent eller festival i utlandet.

Møtevirksomhet

Næringsrettet møtevirksomhet og annen nettverksbyggende virksomhet i utlandet for selvrepresenterende artister og komponister. Ordningen inkluderer ikke messer, konferanser, seminarer og andre nettverksarenaer hvor Music Norway ellers har et tilbud. Lengre opphold i utlandet med tilsvarende formål kan også støttes.

Låtskriving/komponering

Til låtskriversamarbeid, komponistsamarbeid, librettoskriving etc. med utenlandske partnere utenfor Norge.

Arbeidsopphold

Til lengre arbeidsopphold (1-3 måneder) i samme marked for å etablere kontakter og inngå internasjonale samarbeid i et nytt marked. Du vil også få tilbud og rådgivning og forberedelser før utreise hvis ønskelig.

Hvem kan søke?

Utøvere, artister, komponister, låtskrivere, tekstforfattere som er norske statsborgere eller bosatt i Norge. Management eller andre bransjerepresentanter kan søke på vegne av sin artist. Med profesjonelle menes de som i hovedsak lever av sitt musikkvirke. Virksomheten/utøveren må ha norsk organisasjonsnummer og være registrert i Foretakstregisteret.

Internasjonale reisetilskudd

Søknad om reisestøtte

 

Open contact form