Kontraktgaranti

Norske eksportører må som regel stille garantier i forbindelse med sine kontrakter. Disse garantiene sikrer motparten mot tap dersom den norske eksportøren ikke overholder sine forpliktelser i henhold til inngått kontrakt eller avgitt tilbud.


Eksportfinansiering Norge kan avlaste eksportørens bank for opp til 50% av risikoen i forbindelse med garantistillelser som følger av eksport. Eksportfinansiering Norge kan også sikre eksportøren mot uberettiget trekk på kontraktsgarantiene de skal stille.

Hvem kan søke?

Eksportørens bank sender søknad om risikoavlastning hos Eksportfinansiering Norge. I tilfeller hvor eksportøren har et løpende behov for slike garantier, kan banken søke om en rammeavtale hos Eksportfinansiering Norge.

Eksportfinansiering Norge fremmer norsk eksport ved å stille garantier for lån og betalinger på vegne av den norske stat.

GIEK om kontragaranti

Open contact form