Kommersialiseringsprosjekt

Forskningsrådet støtter kommersialisering fra offentlig finansiert forskning i flere faser.


Forskningsorganisasjoner, teknologioverføringskontorer og oppstartsselskaper (med noen spesielle krav) kan søke om prosjektstøtte til kvalifisering- og verifiseringsprosjekter.

Prosjektene er basert på lovende forskningsresultater som kan bidra til nye produkter, tjenester eller prosesser.

Open contact form