Kommersialiseringsprosjekt

Forskningsrådet støttar kommersialisering frå offentleg finansiert forsking i fleire fasar.


Forskingsorganisasjonar, teknologioverføringskontor og oppstartsselskap (med nokre spesielle krav) kan søkje om prosjektstøtte til kvalifisering- og verifiseringsprosjekt.

Prosjekta er baserte på lovande forskingsresultat som kan bidra til nye produkt, tenester eller prosessar.

Forskningsrådet om støtte til Kommersialiseringsprosjekt

Åpne kontaktskjema