Kjøperfinansiering

Eksportfinansiering Norge tilbyr langsiktige lån med gunstige betingelser og lange løpetider.


Lånet har en løpetid på minst to år og gis i samarbeid med en kommersiell bank eller tilsvarende finansinstitusjon. Eksportfinansiering Norge kan enten tilby lån hvor de tar kredittrisikoen på kjøper, stille garanti for lån fra en annen långiver eller tilby lån hvor en norsk eller utenlandsk bank, eller tilsvarende institusjon garanterer for lånet.

Hvem kan søke?

  • Internasjonale kjøpere av norske kapitalvarer og tjenester
  • Norske kjøpere av skip bygd ved norske verft eller i utlandet med norsk skipsutstyr
  • Utenlandske datterselskap av norske eksportører

Eksportfinansiering Norge fremmer norsk eksport ved å stille garantier for lån og betalinger på vegne av den norske stat.

Open contact form