Grønt vekstlån

Grønt vekstlån retter seg mot klimavennlige investeringer i norske bedrifter. Med dette menes kapitalintensive industrietableringer for produksjon av ny klimateknologi, men også investeringer i mer klimavennlige og sirkulære produksjonsprosesser i etablert næringsliv.


Hvem kan søke grønt vekstlån?

Grønt vekstlån retter seg mot norske bedrifter i hele landet.

Hovedmålgruppen er små og mellomstore bedrifter med ambisjoner og gjennomføringsevne til å levere anlegg, teknologier, varer og tjenester til et internasjonalt marked.

Open contact form