Grønt vekstlån

Grønt vekstlån retter seg mot klimavennlige investeringer i norske bedrifter. Lånet er både for etablert næringsliv som skal endreproduksjonsprosesser og ny industrietablering.


Hvem kan søke grønt vekstlån?

  • Norske bedrifter i hele landet, men fortrinnsvis små og mellomstore bedrifter.
  • Bedrifter med ambisjoner og gjennomføringsevne til å levere anlegg, teknologier, varer og tjenester til et internasjonalt marked.
  • Bedrifter med prosjekter som bidrar til å begrense klimaendringene.
Open contact form