Grønt vekstlån

Grønt vekstlån rettar seg mot klimavennlege investeringar i norske bedrifter. Lånet er både for etablert næringsliv som skal endreproduksjonsprosesser og ny industrietablering.


Kven kan søke grønt vekstlån?

  • Norske bedrifter i heile landet, men fortrinnsvis små og mellomstore bedrifter.
  • Bedrifter med ambisjonar og gjennomføringsevne til å levera anlegg, teknologiar, varer og tenester til ein internasjonal marknad.
  • Bedrifter med prosjekt som bidreg til å avgrensa klimaendringane.

Innovasjon Noreg - Grønt vekstlån

Åpne kontaktskjema