EUROSTARS - europeisk samarbeidsprogram for FoU-utførende SMB-er

Eurostars er et felles initiativ fra EUREKA og EU-kommisjonen for å styrke forskningsutførende små og mellomstore bedrifter (SMB-er).


Hvem kan søke?

Forskningsutførende små og mellomstore bedrifter (SMB-er) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prosesser som skal ut i markedet innen to år etter prosjektslutt. Prosjektene forutsetter internasjonalt samarbeid. Det kan søkes fra alle bransjer, på alle teknologiområder.

 

Open contact form