Erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i landbruket

Du kan søke om erstatning for økonomiske tap ved gjennomføring av offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon.


Formålet med ordningene er å bidra til bekjempelsen av planteskadegjørere og dyresykdommer, bidra til trygg mat og gi økonomisk kompensasjon for å redusere belastningen ved ulike bekjempelsestiltak.

Erstatningsordningene er:

  • Erstatning ved pålegg om nedslakting
  • Erstatning ved frivillig nedslakting av småfe
  • Erstatning ved oppholdsperiode
  • Erstatning ved for kostnader til tiltak som følge av radioaktivitet
  • Erstatning ved pålegg om destruksjon av planter
  • Erstatning ved flytterestriksjoner på bier

 

Open contact form