Erstatning etter offentlege pålegg og restriksjonar i landbruket

Du kan søke om erstatning for økonomiske tap ved gjennomføring av offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon.


Formålet med ordningane er å bidra til innsats mot planteskadegjerarar og dyresjukdommar, bidra til trygg mat og gi økonomisk kompensasjon for å redusere belastinga ved ulike tiltak.

Erstatningsordningane er:

  • Erstatning ved pålegg om nedslakting
  • Erstatning ved frivillig nedslakting av småfe
  • Erstatning ved opphaldsperiode
  • Erstatning for kostnader til tiltak som følge av radioaktivitet
  • Erstatning ved pålegg om destruksjon av planter
  • Erstatning ved flytterestriksjonar på bier

Oversikt over tilskotsordningar hos Landbruksdirektoratet

Åpne kontaktskjema