EØS-midlene - finansiering gjennom samarbeid

EØS-midlene (EEA-grants) gir norske bedrifter, forskningsinstitutter og offentlige aktører muligheten til å gjennomføre prosjekter i samarbeid med mottakerland i EU. Midlene kan finansiere felles utvikling, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger, samt kompetanseoverføring.


EØS-midlene (EEA-grants) er en del av EØS-avtalen og et bidrag fra Norge til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. EØS-midlene skal også styrke samarbeidet mellom Norge og de 15 mottakerlandene i Baltikum, Sentral- og Sør-Europa.

En betydelig andel av de totale midlene skal gå til næringsutvikling og innovasjon for små og mellomstore bedrifter, hvilket innebærer store muligheter for norske parter som inngår samarbeid med parter i mottagerlandet.

Hvilke områder kan man søke finansiering for?

Samarbeidsprosjekter innen grønn næringsutvikling, fornybar energi, energisikkerhet og -effektivitet, helse, hav og IKT.

Open contact form