Det norske komponistfond

Fondet skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av genre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist.


Organisasjoner, fremføringsinstitusjoner, ensembler, enkeltmusikere og prosjektansvarlige kan søke om tilskudd til bestillingsverk og prosjektverk.

Hva kan du søke støtte til?

  • Komponisthonorar/låtskriverhonorar for å skape ny musikk innen alle sjangre.
  • Komponisthonorar/låtskriverhonorar for å skape ny musikk til tekst.

Det forutsettes at rettighetene til bruk av tekst er avklart.

Søknaden må være knyttet til en spesiell anledning, og musikkverket må fremføres på konsert og/eller andre formidlingsplattformer. Fremføring omfatter både levende framføring av verket og bruk av ny teknologi.

Hvem kan søke?

  • Komponist/låtskriver kan søke om honorar til egne komposisjoner som skal fremføres på konsert- og/ eller andre formidlingsplattformer. Komponisten/låtskriveren må ha intensjonsavtale med produksjonsmiljø/formidler.
  • Bestiller kan søke om komponisthonorar/låtskriverhonorar. En bestiller kan være: framføringsinstitusjon, utøver, arrangør, festival eller andre som kan presentere verket for et allment publikum og bidra til at det gjenbrukes og videreformidles. Bestillere som skal søke til prosjekter med flere komponister/låtskrivere, må legge inn en søknad for hver komponist/låtskriver. Styret behandler hver søknad individuelt.

Organisasjoner og fremføringsinstitusjoner som i det vesentlige er fast finansiert over statsbudsjettet, og som må antas å ha økonomi til selv å bekoste bestillingsverk/prosjektverk, vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrister: 2. mars og 2. oktober.

Det norske komponistfond administreres av Musikkfondene.

Det Norske Komponistfond om støtteordningen

Open contact form