Bildende Kunstneres Hjelpefond

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) yter stipend og tilskudd til kunstnere innen det visuelle feltet som har eller har hatt sitt kunstneriske virke i Norge.


Som "kunstner" regnes i denne sammenheng en som profesjonelt og yrkesmessig produserer eller har produsert slike verk som er avgiftsbelagt etter kunstavgiftsloven. Tildelingene fra BKH går hovedsakelig til enkeltkunstnere som stipend og tilskudd etter søknad. Tilskuddet tildeles uavhengig av kjønn, nasjonalitet, bosted eller organisasjonsmedlemskap. Noen tilskudd kan også tildeles kunstnerens etterlatte (gjenlevende ektefelle, partner eller samboer).

De kunstfaglige stipendene tildeles på kunstfaglig grunnlag, etter de kunstneriske kriterier som er satt for de enkelte ordningene.

BKH forvalter også Høstutstillingsprisen og fire andre kunstpriser samt stipendmidler til fordeling via de regionale kunstsentrene.

Open contact form