Internasjonaliseringsgaranti

Eksportfinansiering Norge kan stille en garanti til en bank som finansierer en bedrifts investeringer i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport. Garantien er ment å bidra til omstilling av fastlandsindustrien.


Garantien passer for langsiktige investeringer i alle næringer som ønsker å vokse internasjonalt. Investeringen skal føre til omsetning som direkte eller indirekte er eksportrelatert. Minimum 50 prosent av den resulterende omsetningen skal være fra eksport.

Hvem kan søke?

Bedriftens bank søker om garantien fra Eksportfinansiering Norge.

Eksportfinansiering Norge fremmer norsk eksport ved å stille garantier for lån og betalinger på vegne av den norske stat.

Open contact form