Internasjonaliseringsgaranti

Eksportfinansiering Noreg kan stille ein garanti til ein bank som finansierer investering i anleggsmidlar til ei bedrift i Noreg. Investeringa må direkte eller indirekte føre til eksport og kan nyttast av innanlandske underleverandørar. Garantien er meint å bidra til mobilisering av kapital for omstilling og oppskalering av fastlandsindustrien.


Garantien passar for langsiktige investeringar i alle næringar som ønskjer å veksa internasjonalt. Investeringa skal føra til omsetning som direkte eller indirekte er eksportrelatert. Minimum 50 prosent av den resulterande omsetninga skal vera frå eksport.

Kven kan søkje?

Banken til bedrifta søkjer om garantien frå Eksportfinansiering Noreg.

Eksportfinansiering Noreg fremjer norsk eksport ved å stille garantiar for lån og betalingar på vegner av den norske stat.

Eksportfinansiering Noreg om internasjonaliseringsgaranti

Åpne kontaktskjema