Uttak fra norsk område for skattlegging (RF-1109) Attachment


About the attachment form

Du har samme frist for å levere RF-1109 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Hendelse som utløser skjemaplikten

Ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde (uten at eiendelen skifter eier). Eksempel kan være flytting av eiendeler fra hovedkontor i Norge til filial i utlandet hvor Norge etter skatteavtale er forhindret fra å skattlegge inntekter fra eiendelen.

Hvem skal levere

Skal leveres av alle skattepliktige som er skattepliktig for inntekt av virksomhet i Norge, og som i dette inntektsåret, eller tidligere inntektsår har tatt ut følgende eiendeler eller forpliktelser fra norsk beskatningsområde:
 
a) fysiske driftsmidler som nevnt i skatteloven § 14-41 første ledd a samt c til j,
b) finansielle eiendeler
c) forpliktelser
d) omsetningsgjenstander, og
e) immaterielle eiendeler

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form