Skattlegging av vannkraftverk (RF-1153) Attachment


About the attachment form

Du har samme frist for å levere RF-1153 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Skjemaet RF-1153 skal fylles ut for alle vannkraftverk med samlet påstemplet merkeytelse på 10 000 kVA eller mer.

Del 3 - Eiendomsskattegrunnlag skal ikke fylles ut for kraftverk under bygging. Formuesverdi/eiendomssakttegrunnlag for disse settes til investert kapital pr. 1. januar i fastsettingsåret og oppgis direkte i post 23 i RF-1151.

Generatorer tilkoblet turbiner som har inntak i vassdraget samme sted og utløp i vassdraget samme sted, slik at samme vannfall utnyttes, regnes å tilhøre samme kraftverk. Et aggregat regnes som satt ut av drift når røret er fysisk frakoblet. Dersom aggregatet har vært ute av drift mer enn halve inntektsåret, regnes vedkommende generators merkeytelse ikke med i vurderingen av grensen for samlet påstemplet merkeytelse på 10 000 kVA.

Det skal fylles ut et skjema for hvert kraftanlegg.

Kontroll og fastsettelse av skattegrunnlaget

 

 

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form