Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger (RF-1152) Attachment


About the attachment form

Du har samme frist for å levere RF-1152 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Skjemaet skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen for alle skattepliktige som krever fradrag for lineære avskrivninger på særskilte driftsmidler i kraftanlegg, og for skattepliktige som krever fradrag for avskrivninger på påkostninger på driftsmidler som skal avskrives lineært.

Kontroll og fastsettelse av skattegrunnlaget

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form