Korrigering av kommunefordelingen av eiendomsskattegrunnlaget i kraftanlegg (RF-1156) Attachment


About the attachment form

Du har samme frist for å levere RF-1156 som skattemeldingen eller
selskapsmeldingen.

Kraftforetak som eier vannkrafterk skal innlevere ett skjema for hvert kraftanlegg som ligger i flere kommuner og dette inkluderer andel i reguleringsanlegg i andre kommuner. Skjemaet skal leveres selv om det ikke er foretatt investeringer/påkostninger i inntektsåret. I slike tilfeller skal man krysse av "Nei" i feltet for "Endringer i året?".

Skjemaet brukes til fastsettelse av kommunefordelingsnøkler for eiendomsskattegrunnlag.

Do you need assistance?

The Norwegian Tax Administration's user support can help you with questions related to the completion of forms.

Telephone 800 80 000

Open contact form