Registrere virksomheter i mva-registeret

På skatteetaten.no/mva kan du søke om registrering i mva-registeret. Før du registrerer selskapet må selskapet ha organisasjonsnummer og den næringsdrivende/representanten for selskapet må være elektronisk bruker (tilgang til Altinn) slik at du eller representanten for selskapet har tilgang til signering i Altinn. Dette kan du lese mer om under "Hvem kan søke?" og "utenlandske virksomheter".

Her kan du registrere virksomheten i MVA- registeret

About this form

Som næringsdrivende eller ansvarlig for en organisasjon med omsetning over et visst beløp, skal du som hovedregel registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret.

Beløpsgrensen er

 • 50 000 kroner for bedrifter og de fleste organisasjoner
 • 140 000 kroner for veldedige og allmennyttige organisasjoner

Det finnes noen typer varer og tjenester som ikke er mva-pliktig. Det er kun den avgiftspliktige delen av omsetningen som teller med, når vi avgjør om bedriften eller organisasjonen må registrere seg.

Er du usikker?

Svar på noen spørsmål, så hjelper vi deg med å vite om du skal registrere virksomheten:

Finn ut om du skal registrere virksomheten

Virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret for å bli registrert i Mva-registeret. Det kreves Altinn-roller for å fylle ut og/eller sende inn søknad om samtlige registreringer.

For å fylle ut søknaden må du ha en av følgende roller i Altinn:
Ansvarlig revisor, Regnskapsmedarbeider, Regnskapsfører med signeringsrett, Regnskapsfører uten signeringsrett eller Revisormedarbeider, eller forhåndstildelte roller knyttet opp mot selskapet som f.eks. daglig leder og styreleder.

For å signere må du ha en av følgende roller i Altinn:
Begrenset signeringsrett eller Kontaktperson NUF.

Les mer om roller og rettigheter hos Altinn.

 • Kreve inn merverdiavgift på vegne av staten
 • Betale merverdiavgift for varer og tjenester du kjøper for virksomheten i Norge
 • Beregne hvor mye mva du skal betale når du importerer varer for virksomheten
 • Rapportere til Skatteetaten hvor mye merverdiavgift du har betalt og krevd inn
 • Betale forskjellen mellom den merverdiavgiften du tar inn på dine salg (utgående merverdiavgift) og den merverdiavgiften du betaler for kjøpene dine (inngående merverdiavgift).

Selskaper kan søke om fellesregistrering.

Dette gjelder:

 • Flere virksomheter som drives av én eier, person eller selskap
 • Samarbeidende selskaper
 • Studentsamskipnader
 • Universiteter
 • Helseforetak
 • Kredittforeninger
 • Virksomhet som drives i fellesskap av flere, for eksempel sameie.

For samarbeidende selskaper er det er krav at minst 85% av kapitalen i hvert selskap eies av et eller flere av de andre selskapene.

Virksomhetene kan registrere seg hver for seg hvis de er skilt ut fra resten av virksomheten og har eget regnskap.

 

Du kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven. Dette gjelder også for bygg eller anlegg som er til bruk for offentlig virksomhet som har rett til mva-kompensasjon.

Les mer om frivillig registrering

Hvis du forventer stor avgiftspliktig omsetning i løpet av kort tid kan du forhåndsregistrere deg i Merverdiavgiftsregisteret.

Les mer om forhåndsregistrering

Næringsdrivende som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge, skal registreres med representant. Representanten må ha hjemsted eller forretningsadresse i Norge, og har sammen med deg ansvar for å levere inn mva-meldingen og betale skyldig merverdiavgift (såkalt solidaransvar). Du må selv finne en representant.

Plikten til å registrere seg med representant gjelder ikke hvis du er hjemmehørende i Storbritania eller en av de følgende EØS-statene: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italia, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia, Ungarn og Østerrike.

Hvis du mangler norsk fødselsnummer eller D-nummer, har du ikke tilgang til Altinn. Du må da sende inn skjemaet Samordnet registermelding del 1 på papir. Det behandles av Brønnøysundregistrene, som tildeler organisasjonsnummer.

Når du passerer beløpsgrensen på 50 000 kroner, må du søke om registrering i mva-registeret. Dette gjør du på skatteetaten.no/mva. Papirskjema for registering i mva-registeret er avviklet og kan ikke lenger benyttes.

 

Do you need assistance?

The Norwegian Tax Administration's user support can help you with questions related to the completion of forms.

Telephone 800 80 000

Open contact form