Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverk (RF-1161) Attachment


About the attachment form

Du har samme frist for å levere RF-1161 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Dette skjemaet skal leveres av kraftforetak som foretar nåverdiberegning av fremtidige utskiftningskostnader for driftsmidler i kraftanlegg som har begrenset levetid.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form