Næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak (RF-1503) Attachment


About the attachment form

Næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak (RF-1503) skal leveres av alle foretak som omfattes av forskrift 18.12.2015 nr 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsselskap § 1-1 og norske filialer av utenlandske skadeforsikringsselskap.

Do you need assistance?

The Norwegian Tax Administration's user support can help you with questions related to the completion of forms.

Telephone 800 80 000

Open contact form