Næringsoppgave 4 for bank og finansieringsforetak (RF-1173) Attachment


About the attachment form

Du har samme frist for å levere RF-1173 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. (RF-1173) skal leveres av alle foretak som omfattes av forskrift 16.12.1998 nr 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike (årsregnskapsforskriften for banker mv.).

Til bruk ved fastsettelse av inntekt og formue som grunnlag for fastsettelse av formues- og inntektsskatt.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form