Næringsoppgave 2 (RF-1167) Attachment


About the attachment form

Du har samme frist for å levere RF-1167 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Næringsoppgave 2 skal leveres av alle aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter lov om årsregnskap av 17. juli 1998 nr. 56 (regnskapsloven) § 1-2 første ledd (fullt regnskapspliktige).

Til bruk ved fastsettelse av inntekt og formue som grunnlag for fastsettelse av formues- og inntektsskatt og eventuell folketrygdavgift.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form