Kraftverkseier - oppsummering for alle kraftverk (RF-1151) Attachment


About the attachment form

Du har samme frist for å levere RF-1151 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Dette vedlegget til skattemeldingen skal leveres av alle kraftforetak som eier vannkraftverk. For kraftverk med påstemplet merkeytelse mindre enn 10 000 KVA, skal kolonne 4, 5 og 6 ikke fylles ut.

Kontroll og fastsettelse av skattegrunnlaget

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form