Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag (RF-1145) Attachment


About the attachment form

Skattefradrag - krav om fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet

RF-1145 kan bare leveres som vedlegg til skattemeldingen (RF-1028) eller selskapsmeldingen (RF-1215). Selskapet har samme frist for å levere RF-1145 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen. Kan ikke rett til kreditfradrag godtgjøres før den nevnte fristen, må kravet fremsettes senest 6 måneder etter at endelig skatt er fastsatt i utlandet. Krav om fradrag for utenlandsk skatt kan ikke fremsettes senere enn 10 år etter utløpet av året inntekt og/eller formue i utlandet var skattepliktig i Norge.

De som leverer skjemaet etter at skattemeldingen eller selskapsmeldingen er levert for første gang for det aktuelle inntektsåret, kan levere skattemeldingen eller selskapsmeldingen med vedlegg på nytt i Altinn.

Kreditfradraget skal fordeles på følgende kategorier av inntekt:
• inntekt ved virksomhet i lavskatteland, jf. skatteloven § 10-63, og inntekt skattlagt etter reglene i skatteloven §§ 10-60 til 10-68
• inntekt ved utvinning av petroleum i utlandet,
• annen utenlandsinntekt

Har selskapet inntekt i mer enn en av de nevnte inntektskategoriene, må det leveres et skjema for hver kategori.

Leveres av aksjeselskaper mv. og selskap med deltakerfastsetting som krever fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet.

Kontroll av fordeling av inntekter, utgifter, formue og gjeld mellom Norge og fremmede stater ved beregning av kreditfradraget.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form