Bankkontonummeret som inngår i denne løsningen benyttes av NAV ved refusjoner av sykepenger, foreldrepenger, stønader ved barns sykdom, pleie-, opplærings- og omsorgspenger og tilskudd til sommerjobb.

Start service

Distribusjon av oppgjørsrapport K27 – refusjoner fra NAV.

Dersom juridisk enhet og underenhet er registrert med samme bankkontonummer, vil oppgjørsrapporten gå til juridisk enhet, i motsetning til tidligere hvor denne gikk til underenhet.

Ønsker dere fortsatt at oppgjørsrapporten skal gå til underenhet, må det registreres kontonummer ulikt det som er registrert på juridisk enhet.

Unntak fra dette er juridisk enhet med én underenhet, hvor det ikke kan angis kontonummer på underenhet.

About this form

For å sikre rett utbetaling til rett tid og forhindre feilutbetalinger må arbeidsgivere som krever refusjoner fra NAV melde riktig bankkontonummer gjennom denne tjenesten.

«Bostyrere som skal endre bankkontonummer må kontakte Nav Økonomi stønad,
E-post: nav.okonomi.stonad.arbeidsgiverrefusjon@nav.no»

Arbeidsgivere som har flere virksomheter (underenheter)  kan selv velge om all refusjon for enheten skal overføres til samme bankkonto som er registrert på juridisk enhet, eller om virksomhetene skal ha egne bankkontonummer.
Unntak fra dette er juridisk enhet med kun én underenhet, hvor det ikke kan angis kontonummer på underenhet.

Kun rolleinnehavere på juridisk enhet (nærmeste juridiske enhet/organisasjonsledd i offentlig sektor) kan endre bankkontonummer for enhetens tilhørende virksomheter. Rollen kan delegeres til andre.

Enheter/foretak som ikke har roller som inngår i tjenestens rollekrav kan ikke benytte tjenesten. Ta kontakt med NAV for å avklare hvordan bankkontonummer kan endres.

For å benytte denne tjenesten trenger du Altinn-rollen Signerer av Samordnet registermelding.

Bostyrere som skal endre bankkontonummer må kontakte NAV Økonomi stønad.

Du kan se hvilke roller du har for aktør på siden Profil. Om du ikke har den nødvendige rollen, må du få noen til å delegere den til deg.

Tjenesten inneholder noe sensitiv informasjon og krever derfor minimum innlogging med sikkerhetsnivå 4. (Sikkerhetsnivå angis med ikon ved siden av innloggingsvalg.)

Utbetalingsmåte for refusjoner til arbeidsgivere reguleres av Folketrygdloven § 22-18.

Denne tjenesten gir deg mulighet til å se hvilket bankkontonummer som er registrert hos NAV på din enhet med tilhørende virksomheter (underenheter). Dersom det ikke er registrert bankkontonummer, eller bankkontonummeret som er registrert er feil, kan du enkelt rapportere nytt bankkontonummer gjennom denne tjenesten.

Bankkontonummeret som inngår i denne løsningen benyttes av NAV ved refusjoner av sykepenger, foreldrepenger, stønader ved barns sykdom, pleie-, opplærings- og omsorgspenger og tilskudd til sommerjobb.

Tjenesten kan i enkelte tilfeller være utilgjengelig ifbm oppdateringer i NAVs systemer på kveldstid og i helger. Tjenesten vil gi beskjed dersom den ikke er tilgjengelig. Prøv i så fall på et senere tidspunkt.

Altinn faser ut gammel teknologi-plattform i løpet av sommeren 2025.
Plattformen har en del utfordringer med tanke på tilgjengelighet (Altinns tilgjengelighetserklæring) som ikke kan rettes uten at tjenester flyttes. Disse gjenspeiles i NAVs tilgjengelighetserklæring for Altinn II skjemaer.

Kontaktinformasjon

E-post: nav.okonomi.stonad.arbeidsgiverrefusjon@nav.no
Telefon: 555 53 336  Tastevalg 1+1

Open contact form