Alle pensjonskasser skal rapportere solvensmargin årlig. Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt Excelskjema.

To the inbox

About this form

Dette er en årlig innrapportering. Fristen for innsendelse er 31.3.

Feilinnsending:
Lag en kopi av allerede innsendt skjema. Erstatt vedlegget og send inn på nytt.

Skjemaet skal brukes av Pensjonskasser.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på denne siden. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Excel-fil skal være vedlagt.

Solvensmarginforskriften, se www.lovdata.no.

Skjemaet rapporteres årlig og alle pensjonskassene er omfattet av rapporteringsplikten.

Skjemaet med veiledning finnes på Finanstilsynets nettsider.

Open contact form