Søknadsskjema for tilbydere av virtuelle valutatjenester som er registreringspliktige hos Finanstilsynet og som bare kan drives etter at registrering har funnet sted.

Se Finanstilsynets nettsider om virtuelle valutatjenester.

Start service

About this form

Skjemaet skal benyttes dersom det skal tilbys virtuelle valutatjenester som er registreringspliktige hos Finanstilsynet.

Tjenestetilbyderne må være registrert i foretaksregisteret, og det legges til grunn at driften av tjenestene skal skje over egen bedriftskonto.

Tjenestetilbydere er omfattet av regelverket i kraft av tjenestene de tilbyr, uavhengig av hvordan tjenesten organiseres. Dette dekker også tjenestetilbydere som for øyeblikket driver uten å være registrert i foretaksregisteret, og som driver virksomhet over privatkonto. Det er aktiviteten i seg selv som er grunnlaget for registreringsplikten.

Skjemaet skal benyttes av alle som ønsker å tilby virtuelle valutatjenester som er registreringspliktige hos Finanstilsynet.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender .

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Hvilken dokumentasjon som skal vedlegges fremkommer av skjemaet.

Tilbydere av virtuelle valutatjenester er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket og må etterleve en rekke krav for å forebygge og avdekke forsøk på hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, og finansiering av terror. Mer informasjon finnes i følgende lenker:

Finanstilsynet.no

LOV 1956-12-07 nr 01: Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven)

Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsforskriften

Rundskriv 8/2019: Veileder til hvitvaskingsloven

Rundskriv 1/2020: Vurdering av egnethetskrav

Finansielle sanksjoner: Veiledning om frysbestemmelsene

Følgende personer kan kontaktes ved spørsmål om utfylling av skjemaet:

Anne-Marte Teigmo, Tlf.: 22 93 99 95, ante@finanstilsynet.no

Open contact form