Som ledd i det løpende tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet regelmessig (hvert annet/tredje år) et dokumentbasert tilsyn overfor regnskapsførere og regnskapsførerselskaper.

Skjemaet er bygd opp på samme måte som ved det dokumentbaserte tilsynet i 2016.

Det dokumentbaserte tilsynet gir blant annet grunnlag for:

• oversikt over regnskapsførerbransjens struktur og sammensetning
• statistisk informasjon
• informasjon om hvordan etablert regnskapsførerpraksis er innenfor utvalgte områder
• prioriteringer for utføring av stedlig tilsyn
• videreføring av et hensiktsmessig og aktivt tilsyn

To the inbox

About this form

Rapporteringsfrist er 21. oktober 2019.

Alle som har autorisasjon som regnskapsfører skal sende inn egenmeldingen. Innsendingsplikten gjelder uavhengig av om du utøver regnskapsføreryrket.

Alle autoriserte regnskapsførere plikter å besvare og sende inn egenmeldingen. Finanstilsynet finner det nødvendig å gjøre oppmerksom på at unnlatelse av å besvare egenmeldingen er brudd på finanstilsynsloven § 4 første ledd nr. 3.

Som ledd i det løpende tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet regelmessig (hvert annet/tredje år) et dokumentbasert tilsyn overfor regnskapsførere og regnskapsførerselskaper.

Skjemaet er bygd opp på samme måte som ved det dokumentbaserte tilsynet i 2013.

Det dokumentbaserte tilsynet gir blant annet grunnlag for:

• oversikt over regnskapsførerbransjen med hensyn til struktur og sammensetning
• statistisk informasjon om sentrale forhold
• informasjon om hvordan etablert regnskapsførerpraksis er innenfor utvalgte områder
• prioritering vedrørende stedlige tilsyn
• videreføring av et hensiktsmessig og aktivt tilsyn 

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, send e-post til doktilsyn@finanstilsynet.no eller kontakt

Marianne Lenes, 22939794
Morten Reinhardt Nordeide, 22939832

Open contact form