Formålet med skjemaet er å følge opp retningslinjene for klagebehandling og derfor en del av tilsynsmyndighetens arbeid med forbrukerbeskyttelse.

To the inbox

About this form

Frist for innsending er: 31. januar.

Feilinnsending:
Lag ny kopi av tidligere innsending. 

Årlig innsending.

Skjemaet skal brukes av:

-          Bank

-          Finansieringsforetak

-          E-pengeforetak

-          Betalingsforetak

-          Kredittforetak

-          Låne - og garantiformidlere

-          Opplysningsfullmektiger  

 

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

     

Formålet med skjemaet er å følge opp retningslinjene for klagebehandling og derfor en del av tilsynsmyndighetens arbeid med forbrukerbeskyttelse.

I 4 /2019 Retningslinjer for klagebehandling finnes lenker til de ulike retningslinjene for klagebehandling fra de europeiske tilsynsmyndighetene EBA, ESMA og EIOPA.

Spørsmål om skjemaet?

Merete Hoel Bjanes, 22939790, merete.hoel.bjanes@finanstilsynet.no

 

Open contact form