Innhenting av informasjon om godkjente revisorer for å skaffe grunnlag for vurdering av etterlevelse av regelverk, statistiske formål mv.

To the inbox

About this form

Rapportering hvert tredje år.

Innleveringsfrist 2017
 
16. oktober 2017

Alle ansvarlige revisorer etter revisorloven § 3-7.

Ingen krav.

Innhente informasjon om godkjente revisjonsselskap/revisorer underlagt tilsyn for å skaffe grunnlag for vurdering av etterlevelse av regelverk, statistiske formål mv.

Finanstilsynet skal etter finanstilsynsloven § 3 se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på en hensiktsmessig og betryggende måte. Som et ledd i dette tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet dokumentbasert tilsyn overfor de revisorer og revisjonsselskaper som er oppført i revisorregisteret. Denne tilsynsformen er hjemlet i finanstilsynsloven § 4 første ledd nr. 3.

Finanstilsynet har etter finanstilsynslovens § 7 taushetsplikt om alle opplysninger som vil fremgå av dokumentbasert tilsyn. Ved stedlig tilsyn vil Finanstilsynet benytte mottatt informasjon fra dokumentbasert tilsyn som del av kontrollgrunnlaget.

Spørsmål om skjemaet?

Spørsmål til egenmeldingen kan sendes til e-post: Revisoregenmelding@finanstilsynet.no, eller ved å ta kontakt med følgende personer i Finanstilsynet:

Seniorrådgiver Anita Skuse, telefon 22 93 98 88
Rådgiver Marianne Lenes, telefon 22 93 97 94
Rådgiver Unn Hedvig Årskaug, telefon 22 93 97 34

Open contact form