Halvårlig rapportering for betalingsforetak, e-pengeforetak og opplysningsfullmektiger.

To the inbox

About this form

Dette er en halvårlig rapportering. Frist for innsending er 1. april og 1. oktober.

Innleveringen korrigeres ved å lage ny kopi av innsendt skjema, korrigere og sende inn på nytt.

Skjemaet skal fylles ut av betalingsforetak, e-pengeforetak og opplysningsfullmektiger.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på Profil-siden i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Altinnskjemaet skal ha et Excel-skjema som vedlegg.
Excel-skjema for utfylling lastes ned fra Finanstilsynets nettsider.

For innleveringen med frist 1. oktober skal godkjent årsregnskap og revisors årsberetning i PDF-format legges ved. 

Rapporteringen innhentes med hjemmel i Finanstilsynslovens §3 og  Finanstilsynslovens §4, pkt. 3

Se også Forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften):

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider

Open contact form