Tjenesten gjelder for importører som søker om tollavgiftsnedsettelse på landbruksvarer, uttak og salg av tollkvoter og deltakelse på auksjon. De som produserer bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer) kan melde inn resepter og søke om tilskudd her.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start service

About this form

Skjemaet brukes for søknader om nedsatt toll ved import av landbruksvarer, søknadsbehandling og informasjon for den enkelte importør.

For å kunne representere en bedrift ved bruk av denne tjenesten må leder i bedriften tildele deg primærnæring- og næringsmiddelrollen. Mer informasjon om rolletildelingen finner du på nettsiden til Altinn.

Importører kan:

 • søke om tollnedsettelse/melde inn Råvaredeklarasjon for industrielt
 • bearbeidede jordbruksvarer
 • søke om deltakelse i auksjon
 • søke om uttak av tollkvote (gjelder de fleste kvoter)
 • melde inn salg av tollkvote (gjelder de fleste kvoter)
 • få tilgang til tollsatskalkulator for simulering/beregning av nedsatt tollsats
 • gjenbruke tidligere søknader
 • få oversikt over alle søknader som er sendt inn elektronisk, samt status på saken
 • få oversikt over egne importkvoter (gjelder de fleste kvoter)
 • få svar via det elektroniske systemet

Produsenter av bearbeidede landbruksvarer basert på norske råvarer (RÅK) kan:

 • melde inn resepter
 • søke om tilskudd (RÅK)
 • få oversikt over innvilget tilskudd

Trenger du hjelp?

Kontakt Landbruksdirektoratet dersom du har spørsmål angående skjeamet:
Tlf: 78 60 60 00
E-post: brukerstotte.import@landbruksdirektoratet.no

Open contact form