Tilskuddsordninger for dokumentar

Norsk filminstitutt gir tilskudd til utvikling, produksjon og lansering av dokumentar, dokumentarfilm og dokumentarserier.


Etterhåndstilskudd:

Etterhåndstilskudd går til kinofilmer som har mottatt forhåndstilskudd fra NFI eller regional filmforvalter – eller som har fått forhåndsgodkjenning for etterhåndstilskudd etter søknad i 2020 eller tidligere. Etterhåndstilskuddet er en automatisk ordning som utløses etter et visst antall solgte kinobilletter i Norge. Ordningen henvender seg til uavhengige produsenter med spillefilm eller dokumentarfilm som primært skal vises på kino i Norge.

Lansering og distribusjon:

Distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm

Etablerte norske filmdistributører kan søke tilskudd til distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm på kino og andre visningsplattformer i Norge. Tilskuddet omfatter kostnader til distribusjon og markedsføring for hele distribusjonsløpet til filmen: på kino, video og andre plattformer.

Lansering av film og serier i utlandet

Du som er uavhengig produsent og skal lansere en film eller serie på festival, salgsmarked eller annen relevant arena internasjonalt kan søke tilskudd til lansering av film og serier i utlandet.

Produksjon

Neo produksjon

Neo produksjon er en tilskuddsordning for manifesterte talenter som ønsker å debutere i det lange formatet innen spillefilm, dokumentar, drama eller hybrid. Ordningen retter seg mot regissører og serieskapere som sammen med sin produsent har vært gjennom en utviklingsfase og som nå er klare for å gå i produksjon med en lavbudsjettsproduksjon.

Produksjon 2

Produsenter av prosjekter som allerede har fått produksjonstilskudd, og som har fått eller vil få konkrete ekstrakostnader relatert til Covid-19 kan søke om tilskudd. Tilskuddsordningen gjelder alle formater, det vil si kortfilm, spillefilm, dokumentarfilm og dramaserier.

Produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering

Du som er norsk produsent av dokumentarfilm kan søke tilskudd til å skape dokumentarfilm av høy kunstnerisk kvalitet og med stor kulturell og samfunnsmessig verdi.

Produksjon av dokumentarserie etter konsulentvurdering

Du som er norske produsent av dokumentarserier kan søke tilskudd til produksjon av spesielt kunstnerisk utfordrende eller mindre kostbare dokumentarserier med potensial for nasjonal og internasjonal visning.

Samproduksjon av dokumentar med utenlandsk hovedprodusent

Du som er norsk dokumentarprodusent kan søke om tilskudd til samproduksjon av dokumentarfilm og -serier med norsk minoritetsprodusent og utenlandsk hovedprodusent. Ordningen skal bidra til profesjonalisering av norsk bransje gjennom økt internasjonalt samarbeid.

Sørfond

Du som er minoritetsprodusent og uavhengig produsent i Norge kan søke om tilskudd til samproduksjoner med utenlandsk hovedprodusent fra land der filmproduksjon er begrenset av politiske eller økonomiske årsaker.

Utvikling:

Manusutvikling (idéutvikling) dokumentar

Du som regissør eller manusforfatter kan søke tilskudd til manusutvikling (idéutvikling) av dokumentarprosjekter. Ordningen skal sikre norsk film tilgang til originale, relevante og engasjerende dokumentarer med solid forankring i skaperleddet.

Neo utvikling

Neo utvikling er en tilskuddsordning for manifesterte talenter som ønsker å debutere i det lange formatet innen spillefilm, dokumentar, drama eller hybrid. Ordningen retter seg mot regissører og serieskapere som har relevant utdanning eller erfaring, og som gjennom tidligere verk har fått manifestert et talent – og som nå ønsker å utvikle sitt første eller andre prosjekt i langt format i samarbeid med produsenten sin.

Utvikling av dokumentarfilm etter konsulentvurdering

Du som produsent av norsk dokumentarfilm kan søke tilskudd til å utvikle dokumentarfilm av høy kunstnerisk kvalitet og stor kulturell og samfunnsmessig verdi. Ordningen skal bidra til å frambringe dokumentarfilm av høy kunstnerisk kvalitet og stor kulturell og samfunnsmessig verdi, som både utfordrer og underholder og skaper kultur- og samfunnsdebatt i Norge og utlandet.

Utvikling av dokumentarserie etter konsulentvurdering

Du som produsent av dokumentarserier kan søke tilskudd til å utvikle norske dokumentarserier av høy kunstnerisk kvalitet, som har potensial for både nasjonal og internasjonal visning. Tilskuddsordningen skal bidra til å skape dokumentarserier av høy kunstnerisk kvalitet og stor kulturell og samfunnsmessig verdi, som både utfordrer og underholder og skaper kultur- og samfunnsdebatt i Norge og utlandet.

Åpne kontaktskjema