Tilskudd til rapporteringsutstyr for fiskeflåten under 15 meter

Formålet med ordningen er å redusere kostnadsbyrden ved nye rapporteringskrav for den minste fiskeflåten. Målgruppen er yrkesfiskere med merkeregisterte fiskefartøy under 15 meter.


Det gis 7 000 kroner i engangsstøtte per merkeregistrerte fartøy under 15 meter, som installerer godkjent utstyr innen de forskriftsfestede fristene.

Tilskuddet utbetales på bakgrunn av framlagt dokumentasjon på innkjøp og installasjon av godkjent utstyr, i henhold til Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 4.

For fartøy mellom 10 og 15 meter, må dokumentasjonen vise at utstyr er installert per 31.12.2022.

For fartøy under 10 meter, må dokumentasjonen vise at utstyr er installert per 31.12.2023.
Søknad om tilskudd, fremmes på fastsatt skjema til Garantikassen for fiskere.

Garantikassen om tilskudd til rapporteringsutstyr for fiskeflåten under 15 meter

Garantikassen – søknadsskjema

Åpne kontaktskjema