Støtte til inkluderende designprosjekter

Design og arkitektur Norge (DOGA) gir økonomisk støtte til nyskapingsprosjekter med fokus på mangfold og inkludering.


Målet med designstøtten er innsikt og utvikling av brukervennlige og inkluderende produkter, tjenester og løsninger som bidrar til å nå et større mangfold av mennesker og som gir verdi til merkevaren og bærekraftig gevinst. Kravet er bruk av profesjonell designkompetanse. Det kan også søkes om støtte til utvikling av inkluderende designstrategier.

Hvem kan søke?

Alle virksomheter, både private og offentlige kan søke sammen med en valgt profesjonell designpartner. Designpartner kan være ekstern eller in-house.

DOGA om støtte til inkluderende designprosjekter

Åpne kontaktskjema