Støtte til industri og anlegg

Enova støtter energieffektivisering av kjerneprosesser og støttesystemer, og utvikling av ny energi- og klimateknologi i industrien for å redusere klimagassutslipp og styrke forsyningssikkerheten.


Enova hjelper industrien til å nyttiggjøre seg de store ressursene som ligger i spillvarme.

Enova tilbyr støtte gjennom flere program for ulike formål, som:

  • Energi- og klimatiltak i industrien
  • Pilotering av ny energi- og klimateknologi i industrien
  • Biogass og biodrivstoff
  • Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi
  • Forprosjekt energi- og klimateknologi i industrien
  • Fullskala innovativ energi- og klimateknologi.

Enova om støtte til industri og anlegg

Enova - Senter for søknad og rapportering

Åpne kontaktskjema