Støtte til energitiltak i bygg og eiendom

Enova støtter ulike ledd av byggenæringen for å realisere det store potensialet for energikutt i bygg. Enova støtter både konseptutredning, løsninger i energitjenestemarkedet, og utvikling av framtidsrettet teknologi og løsninger.


Støtteprogram:

  • Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem.
  • Innovative løsninger i energitjenestemarkedet for bygg.
  • Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder.
  • Kommersiell utprøving av innovativ byggteknologi.
  • Beste tilgjengelige teknologi for eksisterende bygg
  • Helhetlig kartlegging av bygg.
  • Program for varmesentraler.
  • Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem.

Enova om støtte til energitiltak i bygg og eiendom

Enova - Senter for søknad og rapportering

 

Åpne kontaktskjema