Stønad til enslig mor eller far under etablering av egen virksomhet

Er du enslig mor eller far og fyller vilkårene for rett til stønad etter folketrygdloven kapittel 15, kan du ha rett til overgangsstønad (til livsopphold) når du planlegger og etablerer egen virksomhet.


Hvis du mottar overgangsstønad til enslig mor eller far, er det som hovedregel krav til yrkesrettet aktivitet hvis det yngste barnet ditt er fylt ett år. Kravet til yrkesrettet aktivitet kan anses oppfylt hvis du etablerere egen virksomhet, og dette er godkjent etter samme praksis som for dagpenger.

NAV – overgangsstønad når du planlegger og etablerer egen virksomhet

 

Åpne kontaktskjema