Statens kunstnerstipend

Stipendordningen skal legge til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.


Ved tildeling skal det legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet.

Kunstnerstipend omfatter følgende stipendtyper:

  • Arbeidsstipend
  • Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere
  • Diversestipend
  • Diversestipend for nyutdannede kunstnere 
  • Stipend for etablerte kunstnere
  • Stipend for seniorkunstnere

Stipend tildeles etter søknad fra den enkelte kunstner.

I forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere finnes nærmere opplysninger om stipendene og om reglene for søknad, innstilling, tildeling, rapportering, osv.

Hvem kan søke?
Kunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge kan søke stipend. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge.
Stipendene gjelder ikke kunstnere i en grunnutdanningsfase.

Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Statens kunstnerstipend om ordningen

Åpne kontaktskjema