Innovasjon Norges skaleringsprogrammer

Innovasjon Norge tilbyr tre ulike skaleringsprogram for bedrifter med høyt potensial og ambisjoner om vekst.


Skaleringsprogrammene introduserer deg til mentor, nettverk og metodikk som forbereder bedriften på å konkurrere i et internasjonalt marked.

Innovasjon Norge tilbyr tech-incubator i Silicon Valley, marketing i New York og tech-accelerator i London.

Innovasjon Norges skaleringsprogram

Åpne kontaktskjema