Rembursgaranti

Rembursgaranti sikrer pengeoverføringen mellom kjøpers og eksportørs bank. Garantien avlaster banken og indirekte eksportøren.


Remburs er en bankgaranti for internasjonal handel hvor kjøpers bank forplikter seg til å betale for varen så lenge selgeren oppfyller betingelsene i kontrakten.

Eksportfinansiering Norges garanti overfor banken gjelder for en del av beløpet (kontragaranti).

  • Eksportfinansiering Norge garanterer for den risikoen eksportørens bank har på kjøpers bank ved eksport.
  • Eksportfinansiering Norges garanti dekker en andel av det tapet banken måtte lide som følge av at rembursbeløpet/det garanterte beløp ikke blir betalt av kjøpers bank på forfallsdatoen.
  • Garantien kan dekke inntil 50 prosent av bankens risiko.

 

Eksportfinansiering Norge fremmer norsk eksport ved å stille garantier for lån og betalinger på vegne av den norske stat.

Eksportfinansiering Norge om rembursgaranti

Åpne kontaktskjema