Produksjonstilskudd for aviser

Produksjonstilskuddet skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet. Tilskuddsordningen er plattformnøytral og likestiller papiropplag og digitalt opplag.


Tilskuddet er særlig rettet mot medier i markeder som er for små til å være bærekraftige og medier som er alternativ til de ledende mediene i større markeder. 

Søknadsfrist er 16. mars 2023.

Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Medietilsynet om mediestøtte

Medietilsynet – Produksjonstilskudd for aviser

Åpne kontaktskjema