Produksjonstilskudd - nyhets- og aktualitetsmedier

Tilskuddet er rettet mot økonomisk vanskeligstilte medier og medier med små opplag.


Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier skal føre til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet.

 Tilskuddsordningen er plattformnøytral og likestiller papiropplag og digitalt opplag.

Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Medietilsynet om mediestøtte

Åpne kontaktskjema