Kommunale kraftfond

Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsutvikling i distriktet, som f.eks. bedriftsstøtte, tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stedsutvikling, ulike typer utviklingsarbeid, m.m. Den enkelte kommune bestemmer nærmere hvordan fondet skal anvendes.


Private bedrifter i kommunen kan søke støtte fra det kommunale kraftfondet. Støtte kan gis i form av lån og tilskudd.

Ikke alle kommuner har kommunale kraft-/hjemfallsfond.

Åpne kontaktskjema