Internasjonal reisestøtte – visuell kunst

Norske kunstnere, internasjonale kunstnere med permanent opphold i Norge og internasjonale non-profit organisasjoner innen visuell samtidskunst kan søke reisestøtte for utstillinger i sentrale internasjonale kunstinstitusjoner.


Stiftelsen Office for Contemporary Art Norway (OCA) administrerer det Norske Utenriksdepartementets støtteordning innen visuell samtidskunst og ble stiftet med det formål å tilrettelegge for norsk samtidskunst og å styrke norsk samtidskunsts synlighet og posisjon internasjonalt. Et av de fremste virkemidlene OCA iverksetter for å oppnå dette målet, er å tilby økonomisk støtte gjennom internasjonal support 02-midler finansiert av Utenriksdepartementet.

Hva kan du søke støtte til?

Det kan søkes om økonomisk støtte til reise, opphold, kunst transport og forsikring og publikasjoner for stønadsberettigede kulturaktørers deltagelse ved arrangementer i utlandet.

Det gis ikke støtte til mat eller produksjon.

Prioritet er gitt til utstillinger som finner sted i sentrale internasjonale kunstinstitusjoner og prosjektrom. Støtte er også gitt til solo- og gruppeutstillinger, inkludert norske kunstnere og utøvere initiert av internasjonale kuratorer, og til det norske kunstfeltet for å organisere utstillinger og prosjekter i utlandet.

OCA har også 6 residenser i utlandet som det kan søkes om:

  • ISCP, New York 11,5 måneder for kunstner
  • ISCP, New York 3 måneder for kurator
  • Künstlerhaus Bethanien, Berlin 11,5 måneder for kunstner
  • WIELS, Bryssel 6 måneder for kunstner
  • Capacete, Rio de Janeiro 3 måneder for kunstner, kurator eller kritiker
  • Mumbai Art Room, Mumbai 1 måned for kurator

Hvem kan søke?

Norske kunstnere, internasjonale kunstnere med permanent opphold i Norge og internasjonale non-profit organisasjoner kan søke. Ordningen gjelder profesjonelle utøvere innen samtidskunstfeltet, det vil si med kunstfaglig utdanning og / eller med tidligere erfaring fra internasjonalt kunstsamarbeid.

Det er tre søknadsfrister i året: 1. februar, 1. mai og 1. oktober.

Søknadene for internasjonal reisestøtte og residensprogrammene vurderes av en internasjonal jury oppnevnt av OCA.

Retningslinjer må leses på stikk.no før søknadsskjemaet fylles ut.

OCA om internasjonal støtte

Stikk.no - Retningslinjer for International Support 02-midler

Åpne kontaktskjema