Følgemidler for romindustri

Norsk Romsenter disponerer hvert år nasjonale midler (også kalt følgemidler) innen romvirksomhet. Ordningen skal operere innenfor teknologiintensive nisjer, og den skal bidra til å utvikle norske høyteknologiske miljøer.


En av Norsk Romsenters viktigste oppgaver er å hjelpe norske bedrifter til å vinne kontrakter i ESAs og EUs programmer. Romsenteret har et stort kontaktnett og kan gi råd om hva din bedrift bør bruke tid og penger på og hvor dere ikke bør satse.

Hvem kan søke?

Norske bedrifter og forskningsmiljøer som har, eller kan få, leveranser til internasjonal romrelatert romvirksomhet, både på grunnlag av Norges medlemsskap i ESA og på grunnlag av:

  • Kontrakter i det ordinære kommersielle rommarkedet
  • Innen EUs satsing på tjenesteutvikling
  • Anvendelsesområder av stor betydning for Norge
  •  

Utlysing av følgemidler skjer en gang pr. år, normalt 1. november.

Norge er fullt medlem av den europeiske romorganisasjonen ESA, og dette medlemskapet forvaltes av Norsk Romsenter. Norge investerer mye i ESA og i EUs romprogrammer Copernicus og Galileo. Følgemidlene skal bidra til å bedre muligheten for "spin off" for den internasjonale investeringen. 

Norsk Romsenter om følgemidler

Åpne kontaktskjema