Bedriftsnettverk for landbruket

Bedriftsnettverk skal bidra til at bedrifter får økt tilgang til ressurser og styrket konkurransekraft, samt økt verdiskaping og lønnsomhet gjennom samarbeid.


Bedriftsnettverksprogrammet tilbyr finansiering og faglig støtte til etablering av forpliktende strategiske og markedsrettede og/eller kommersielle samarbeidsprosjekter. Samarbeidet må ha et langsiktig perspektiv. Prosjekt- og støtteperioden er normalt på 3 år.

Målgrupper

  • Primærprodusenter i landbruket, reindriftsutøvere, innlandsfiske- og næringsmiddelbedrifter som utvikler, foredler og selger kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer
  • Reiselivsbedrifter som ønsker å utvikle tilbud innen mat, overnatting, servering, natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser basert på landbrukets og reindriftens ressurser
  • Inn på tunet-tilbydere innen Matmerks godkjenningsordning
  • Programmet kan også tilbys andre utøvere av tilleggsnæringer basert på landbrukets og reindriftens ressurser som enten er i en vekstfase eller del av et nettverk.

Innovasjon Norge om bedriftsnettverk for landbruket

Åpne kontaktskjema